GESTIÓ DE CLIENTS (CRM)

Per a que puguis digitalitzar i optimitzar les relacions comercials amb els teus clients i optimitzar tota la teva força de vendes.

Solució MIDGARD

Funcionalitats i serveis: 

✓  Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cada un dels teus clients, alta d'oportunitats de negoci, activitats comercials i agenda.

✓  Gestió de clients potencials (LEADS): podràs donar d'alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la seva gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a que l'assignació de Leads sigui segons diferents criteris.

✓  Gestió d'opotunitats:  podràs gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead, d'ofertes i pressupostos. A més a més podràs insertar o vincular documents, tant els enviats pel client com els pressupostats que li enviïs. Addicionalment podràs comprobar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyada, cancel·lada, etc.).

✓  ​Et permetrà crear accions i tasques comerciales, tant de forma manual como automàtica.


Import de l'ajuda 4.000€  
Preu de la solució DE 3.500€ A 6.800€ + IVA

Percentatge d'execució associat a les fases:

  Primera: 70%
  Segona: 30%

Import màxim de l'ajut:
✓   10 < 50 treballadors: 4.000€                                                         

✓    Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar seguiments mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d'oportunitats, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant índexs d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulats i comparatius entre diferents exercicis comercials.

✓  Alertes en format gràfic de diferents tipologies (icones, missatges emergentes, etc.).

✓   Disseny responsive per a que s'adapti perfectament a qualsevol dispositiu.

✓  Integració amb diverses plataformes  disposaràs de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

✓   RGPD:  Compliment de la normativa de protecció de dades RGPD.

Suport inclòs

Resolem les teves incidències en un temps rècord.

Formació inclosa

Per a que puguis usar-ho des del primer dia

Et truquem nosaltres