GESTIÓ DE PROCESSOS

Per a que digitalitzis i  automatitzis els processos del teu negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius. 

Solució MIDGARD

Funcionalitats i serveis: 

✓  Digitalització i/o automatització de processos y fluxes de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

✓  Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà de APIs Web Services per a la seva integració amb altres eines. 

✓  Actualitzable:  accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.

✓   Escalable: si la teva empresa creix o cambia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.

  RGPD: Compliment de la normativa de protecció de daes RGPD.


Import de l'ajuda 6.000€  
Preu de la solució 4.000€ + IVA

Percentatge d'execució associat a les fases:

  Primera: 70%
  Segona: 30%

Import màxim de l'ajut:
   0 < 3 treballadors: 2.000€
   3 < 9 treballadors: 3.000€
   10 < 50 treballadors: 6.000€

Suport inclòs

Resolem les teves incidències en un temps rècord.

Formació inclosa

Per a que puguis usar-ho des del primer dia

Et truquem nosaltres